Giỏ hàng

BNA - Chuyên gia thử rượu

Để có thể tư vấn cho khách hàng về rượu, chúng tôi thường xuyên tổ chức những buổi thử rượu, để cùng nhau ghi lại những màu sắc, hương vị, những nét riêng biệt của từng loại rượu. Sau đó cùng nhau tổng hợp và tạo nên một kho dữ liệu phong phú của tất cả các loại rượu nổi tiếng để có thể chia sẻ và tư vấn cho mỗi khách hàng những loại rượu phù hợp với sở thích, với yêu cầu và phù hợp trong mọi hoàn cảnh.